1000 TL ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO
0
0
Sepetim
Özel Yapım Kalın Plaka Kelepçe
Özel Yapım Kalın Plaka Kelepçe
İnternete Özel Fiyat

Özel Yapım Kalın Plaka Kelepçe

399.9
 

Ürüne Ait Kombinler


Ürünümüz  Gold Rengindedir.

Materyali : Çelik üzeri altın kaplamadır. Kararma paslanma yapmaz.

Uzunluk : 18Cmdir.

iç Çapı 6cm 


  • Sınırlı Stok - Tükenmek Üzere!
Adet
Stok Kodu AYSR-2652
Kategori
0 yorum
Yorum Yap
GERİ

Özel Yapım Kalın Plaka Kelepçe

AYSR-2652
499.9
399.9
%20
Sepete Ekle
  • Sınırlı Stok - Tükenmek Üzere!

Ürüne Ait Kombinler

Ürünümüz  Gold Rengindedir.

Materyali : Çelik üzeri altın kaplamadır. Kararma paslanma yapmaz.

Uzunluk : 18Cmdir.

iç Çapı 6cm 

Ürün Bilgileri
Stok Kodu AYSR-2652
Kategori
Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE-1: TARAFLAR

 

1.1- SATICI:

 

Unvanı: ONUR YILDIZ

Vergi: 964 093 0115

Vergi Dairesi: OSTİM

Adresi: Şeker mahallesi 1408. Cad dört mevsim konutları e blok no 34 Etimesgut/ANKARA

 

Telefon: (+90) 553 210 66 87

 

E-mail: bytugceadayildiz@gmail.com

 

1.2- ALICI:

 

Adı/Soyadı/Unvanı:

 

Adresi:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

T.C. No:

 

MADDE-2: KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.tugceadayildiz.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE-3: SÖZLEẞME KONUSU ÜRÜN

 

Tarih:

 

Kargo Tutarı:

 

Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

 

Ödeme şekli:

 

Teslimat adresi:

 

MADDE-4: GENEL HÜKÜMLER

 

4.1- ALICI, www.tugceadayildiz.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

 

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul

 

edilir.

 

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde kargo/taşıma/nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

 

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

 

4.8- ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

 

4.9- ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

4.10- ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

4.11- ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

 

MADDE-5: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

5.1- ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ya da tercih edeceği diğer ödeme yöntemlerine göre ödeme yapacağı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 

5.2- ALICI, ödemede temerrüde düştüğü takdirde, SATICININ ilk olarak kargo/nakliye/ulaşım ve sair uğradığı zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

 

MADDE-6: CAYMA HAKKI

 

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 3 gün içinde kargo paketinin açılmamış/tahrip edilmemiş/bozulmamış olması kaydı ile cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya e-mail, SMS ya da sözleşmede belirtilen iletişim bilgileri vasıtası ile bildirimde bulunulması ve ürünün kesinlikle kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

 

Cayma hakkının kullanılabilmesi için Ürün/ürünlere ait KARGO PAKETLEMESİNİN ÇIKARILMAMIŞ olması,SATICI tarafından tekrar kullanıma arz edilebilir nitelikte olması gerekmektedir.Sipariş üzerine üretilen,üzerinde isim,logo vb.ibareler bulunması istenen ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

MADDE-7: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler (kolye, bileklik, yüzük, küpe, kelepçe, setler, ve sair aksesuar ve takı ürünleri), tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya teslim alındıktan sonra son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz ve iade/değişim talep edilemez.

 

MADDE-8: YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklar için Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE-9: YÜRÜRLÜK

 

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

 

SATICI

 

 

ALICI

Fiyat Alarmı
Kargo
İade
BAĞLANTIYI KOPYALA

Son Görüntülenenler

BİZİ TAKİP EDİN!
Instagram
 
Whatsapp İletişim Hattı
Whatsapp İletişim Hattı